Bilimsel Program

REFUGEE MENTAL HEALTH WORKSHOP: CHILDREN AND ADOLESCENT PERSPECTIVE TURKISH NATIONAL PEDIATRIC SOCIETY IN COLLABORATION WITH IPA

15 November 2017, Wednesday

HALL M
13.30 – 13.45Opening Remarks

Enver Hasanoğlu (Turkish National Pediatric Society
(TNPS) Secretary General)


Errol Alden (International Pediatric Association(IPA)
President Elect, IPAF President)

Kerem Hasanoğlu (TNPS) Projects Coordinator)
13.45 – 15.00Current Status of Refugee Children

Moderators:
Koray Boduroğlu
Nurullah Okumuş


> Role of IPA in Disasters
Errol Alden

> Child Refugee in Turkey and TNPS Experience
Elif Özmert

> Adolescent Refugee in Turkey and TNPS Experience
Orhan Derman
15.00 – 15.30Coffee Break
15.30 – 17.00Mental Health Issues in Refugees:
Risk, Resilience, Prevention and Challanges


Moderators:
Elif Özmert
Orhan Derman


> Refugee Mental Health in Early Childhood
İlgi Ertem

> Refugee Mental Health in School Age Children
Marianne O’Grady (Save Children)

> Refugee Mental Health in Adolescents
Helena Fonseca (International Association for Adolescent Health)
17.00 – 18.00Round Table Discussion

YENİDOĞANDA GÜNCEL UYGULAMALAR KURSU 15 Kasım 2017, Çarşamba

SALON F
Kurs Yöneticileri: Ayşe Engin Arısoy, Nurullah Okumuş
12.45 – 13.00Tanışma ve Açılış
13.00 – 13.30Doğum Odasında Yenidoğan Bakımı; Güncel Yaklaşım
Fatma Nur Sarı
13.30 – 14.00Göbek Kordonu Ne Zaman Nasıl Klemplenmeli?
Esra Önal
14.00 – 14.15Ara
14.15 – 14.45Hipoksik İskemik Ensefalopatili Bebeğe Yaklaşım
Didem Aliefendioğlu
14.45 – 15.30Yenidoğanda Kan ve Kan Ürünlerinin Kullanım İlkeleri
Begüm Atasay
15.30 – 16.00Doğuştan Kalp Hastalığı Taraması
Hanifi Soylu
16.00 – 16.15Ara
16.15 – 16.45Erken Doğan Bebekte Retinopatinin(ROP) İzlem ve Tedavisi
Ahmet Yağmur Baş
16.45 – 17.15İnvaziv Olmayan Surfaktan Uygulamaları
Ömer Erdeve
17.15 – 17.45Pulmoner Hipertansiyona Yaklaşım; Olanaklar ve Yapılabilecekler
Esra Arun Özer
17.45 – 18.00Kursun Değerlendirilmesi – Kapanış

YENİDOĞANDA TEMEL MEKANİK VENTİLASYON KURSU 15 Kasım 2017, Çarşamba

SALON G
Kurs Yöneticileri: Rahmi Örs, Didem Aliefendioğlu
12.45 – 13.00Tanışma ve Açılış
13.00 – 13.30Solunum Fizyolojisi Mekanik Ventilasyonun Prensipleri
İbrahim Hirfanoğlu
13.30 – 14.00Noninvaziv Ventilasyon
Oğuz Tuncer
14.00 – 14.15Ara
14.15 – 14.45Konvansiyonel Mekanik Ventilasyon Uygulamaları
Kadir Şerafettin Tekgündüz
14.45 – 15.30Ventilatörde Hasta Bakımı
İbrahim Caner
15.30 – 16.00Ventilatördeki Hastada Kan Gazı Analizi
Yakup Aslan
16.00 – 16.15Ara
16.15 – 16.45Ventilatör İlişkili Pnömoninin Önlenmesi ve Tedavisi
Rahmi Örs
16.45 – 17.15Ventilatörden Ayırma
Tamer Güneş
17.15 – 18.00Olgularla Mekanik Ventilasyonun Pratik Uygulamaları
Fahri Ovalı
18.00 – 18.15Kursun Değerlendirilmesi – Kapanış

ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM KURSU 15 Kasım 2017, Çarşamba

SALON H
Kurs Yöneticileri: Tolga Köroğlu, Agop Çıtak
12.30 – 13.00Tanışma ve Açılış
13.00 – 13.45Çocuk Hastaya Yapılandırılmış Acil Yaklaşım
H. Levent Yılmaz
13.45 – 14.15Şok ve Dolaşım Desteği
Agop Çıtak
14.15 – 14.45Akut Karın Ağrısına Yaklaşım
Murat Duman
14.45 – 15.00Ara
15.00 – 15.30Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Sedasyon ve Analjezi
Dinçer Yıldızdaş
15.30 – 16.15Çocuklarda Minör Kafa Travmasına Yaklaşım
Nilgün Erkek
16.15 – 17.00Çocuklarda Mekanik Ventilasyon
Benan Bayrakçı
17.00 – 17.15Ara
17.15 – 17.45İntrakranial Basınç Artışı ve Tedavisi
Tolga Köroğlu
17.45 – 18.30Olgularla Çocuk Acil ve Yoğun Bakım
Gökhan Kalkan
18.30 – 18.45Kursun Değerlendirilmesi – Kapanış

ÇOCUKLARDA BESLENME KURSU 15 Kasım 2017, Çarşamba

SALON J
Kurs Yöneticileri: Leyla Tümer, Ayşe Selimoğlu
13.15 – 13.30Tanışma ve Açılış
13.30 – 14.15Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı
Canan Türkyılmaz
14.15 – 14.30Soru – Cevap
14.30 – 15.15Tamamlayıcı Beslenme
Leyla Tümer
15.15 – 15.30Soru – Cevap
15.30 – 15.45Ara
15.45 – 16.30Oyun, Okul Çocuğu ve Ergen Beslenmesi
Aydan Kansu
16.30 – 17.15Çocuklarda Vitamin ve Mineral Desteği
İlyas Okur
17.15 – 17.30Soru – Cevap
17.30 – 17.45Ara
17.45 – 18.15İştahsız Çocuğa Yaklaşım
Ayşe Selimoğlu
18.15 – 18.30Soru – Cevap
18.30 – 18.45Kursun Değerlendirilmesi – Kapanış

TANIDAN TEDAVİYE ÇOCUK ENFEKSİYON
HASTALIKLARINDA LABORATUVARIN KULLANIMI KURSU 15 Kasım 2017, Çarşamba

SALON K
Kurs Yöneticileri: Ateş Kara, Hasan Tezer
12.45 – 13.00Tanışma ve Açılış
13.00 – 13.30Akut Faz Cevabı Ne Anlama Gelir? Nasıl Değerlendirilir?
Ateş Kara
13.30 – 14.00Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Tanı
Hasan Tezer
14.00 – 14.15Soru – Cevap
14.15 – 14.30Ara
14.30 – 15.00Viral Serolojik Testler (ve PCR ?)
Ayper Somer
15.00 – 15.30Bakteriyal Serolojik ve Aglütinasyon Testleri
Nevin Hatipoğlu
15.30 – 15.45Soru – Cevap
15.45 – 16.00Ara
16.00 – 16.45İntrauterin Enfeksiyonlarda Antenatal / Postnatal Tanı
Testlerinin Değerlendirilmesi
Anıl Tapısız
16.45 – 17.00Soru – Cevap
17.00 – 17.15Ara
17.15 – 18.00Tüberkülozda Tarama, Temaslı ve Hasta için Laboratuvar Yaklaşımları
Erdal İnce
18.00 – 18.15Soru – Cevap
18.15 – 18.30Kursun Değerlendirilmesi – Kapanış

ULUSLARARASI GELİŞİMİ İZLEME DESTEKLEME REHBERİ
(GİDR) UYGULAYICI EGİTİMİ KURSU 15 Kasım 2017, Çarşamba

SALON L
Kurs Yöneticileri: İlgi Ertem, Derya Doğan, Bahar Bingöler Pekcici
09.00 – 09.30Kurs Öncesi Değerlendirme, Tanışma ve Beklentiler
09.30 – 10.00Gelişimsel Sorunların Sıklığı ve Erken Çocukluk Döneminde Gelişimin Önemi
10.00 – 10.15Ara
10.15 – 11.00Gelişimsel Zorlukların Erken Tanısı, GİDR’nin Kuram, Felsefe ve Yapısı
11.00 – 11.15GİDR Araştırmaları
11.15 – 11.30GİDR – Gelişimi Destekleme Bölümü
11.30 – 12.00Uygulama – 1 / Temel İlkeler
12.00 – 13.00Öğle Yemeği
13.00 – 13.15GİDR Yarışması
13.15 – 14.00GİDR Uygulama, Kodlama ve Yorumlama
14.00 – 14.30Uygulama – 2 / GİDR Kodlama
14.30 – 14.45Ara
14.45 – 15.15GİDR Sonuçlarının Aile ile Paylaşılması
15.15 – 15.45Özel Gereksinimi Olan Çocukların Hakları ve Olanakları
15.45 – 16.15Grup Çalışması – Erken Girişim Uygulamaları ve Sonuçları
16.15 – 16.45Uygulama Sonuçlarının Paylaşılması
16.45 – 17.00GİDR Uygulayıcılarının Planları
17.00 – 17.30Kursun Değerlendirilmesi – Kapanış

2. KOSOVO – TURKISH PEDIATRIC CONGRESS 16 November 2017, Thursday

HALL N
10.30 – 12.00Session – I
Chairs: Errol Alden (USA)
Enver Hasanoğlu (Turkey)


> Adult with Congenital Heart Disease – Kosovo Opinion
Ramush Bejiqi (Kosovo)

> The Use of Medication by Adolescents and Young Adults
Helena Fonseca (Portugal)

> Genetics of Autism Spectrum Disorders
Eda Utine (Turkey)
12.00 – 13.30Lunch
13.30 – 15.00Session – II
Chairs: William J. Keenan (USA)
Ayşe Selimoğlu (Turkey)


> Functional Gastrointestinal Disorders in Infancy
Aydan Kansu (Turkey)

> Inflammatory Bowel Diseases
Sonja Bojadzieva (Kosovo)

> Management of Anaphylaxis
Zeynep Tamay (Turkey)
15.00 – 15.30Session – III
Chairs: Ramush Bejiqi (Kosovo)
Ruhan Düşünsel (Turkey)


> Surgical Treatment of Congenital Anomalies of Urinary Tract
Nexhmi Hyseni (Kosovo)
15.30 – 16.00Coffee Break
16.00 – 16.30Session – IV
Chairs: Koray Boduroğlu (Turkey)
Esra Önal (Turkey)


> Hypotonia in the Newborn
Göknur Haliloğlu (Turkey)
16.30 – 16.45Closing Remarks