Genel Bilgiler

Bildiri Özetleri
Bildiri özetleri yalnızca web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya fax ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yaka Kartı
Tüm katılımcı ve refakatçilerin kongre merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında, sergi alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartı takması zorunludur.

Davet Mektubu
Kurumlarınca davet mektubu istenen hekimlerimizin, istemeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Davet mektubunun hiç bir şekilde kayıt ücretini veya diğer harcamalarını kapsamayacağı bilinmelidir.

Kredilendirme
Kongre Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından kredilendirilecektir.

Önemli Tarihler
Bildiri özeti gönderimi için son tarih: 25 Ağustos 2017, Cuma
Tam metinlerin yüklenmesi için son tarih: 25 Ekim 2017, Çarşamba