Kongre Başkanı

Prof. Dr. Enver HASANOĞLU

61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Düzenleme KuruluProf. Dr. Ayşe Engin

ARISOY
Prof. Dr. Semra ATALAY
Prof. Dr. Adem AYDIN
Prof. Dr. Aysun BİDECİ
Prof. Dr. Koray BODUROĞLU
Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU
Prof. Dr. Orhan DERMAN
Prof. Dr. Sevcan BAKKALOĞLU EZGÜ
Prof. Dr. Alev HASANOĞLU
Prof. Dr. Ateş KARA
Prof. Dr. Tezer KUTLUK
Prof. Dr. Rahmi ÖRS
Prof. Dr. Elif ÖZMERT
Doç. Dr. İlyas OKUR
Doç. Dr. Pelin Özlem ŞİMŞEK KİPER
Prof. Dr. Ayşe SELİMOĞLU