Kongre Bildiri Ödülleri

Kongrede sözlü sunuma kabul edilmiş 3 sözel bildiri ile 1 poster sunumuna Derneğimiz tarafından ödül verilecektir.

Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü3.000 TL
Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü2.000 TL
Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü1.000 TL
Poster Bildiri Ödülü1.000 TL

Ayrıca kongremizde sunulan sözel bildiriler arasından jüri tarafından seçilecek olan bir bildiriye “Eğitim ve Sağlıkta Kalite Vakfı Başkanı Prof. Dr. Enver HASANOĞLU” adına 1.500 TL ödül verilecektir.

Ödüllü Kongre Sınavı2011 yılından itibaren derneğimiz kongremizin sonunda kongre bilimsel programında sunulan konuşmalardan oluşan öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve eğitim görevlisi dışındaki tüm kongre katılımcılarının katılabileceği KONGRE SINAVI düzenlemektedir.

Sınav 18 Kasım 2017 tarihinde 17:30’da yapılacaktır. Sınav soruları çoktan seçmeli olup sınav sonucunda ödül verilecektir.

Kongre Sınavı Birincilik Ödülü3.000 TL
Kongre Sınavı İkincilik Ödülü2.000 TL
Kongre Sınavı Üçüncülük Ödülü1.000 TL