Türkiye Milli Pediatri Derneği Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Aysun BİDECİ
Başkan

Prof. Dr. Koray BODUROĞLU
Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Enver HASANOĞLU
Genel Sekreter

Prof. Dr. Elif ÖZMERT
Genel Sekreter Yardımcısı

Prof. Dr. Orhan DERMAN
Sayman

Üyeler
Prof. Dr. Handan ALP
Prof. Dr. Ali ANARAT
Prof. Dr. Semra ATALAY
Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU
Prof. Dr. Sevcan BAKKALOĞLU EZGÜ
Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
Prof. Dr. Rahmi ÖRS
Prof. Dr. Nuran SALMAN
Prof. Dr. Ayşe SELİMOĞLU